Ông Nguyễn Thanh Mỹ
Chủ tịch HĐQT Mylan Group & Tổng giám đốc RYNAN Holdings JSC.
Ông  Nguyễn Thanh Mỹ
Vị trí hiện tại và kinh nghiệm làm việc
Chủ tịch HĐQT Mylan Group & Tổng giám đốc RYNAN Holdings JSC. KCN Long Đức, TP Trà Vinh, Việt Nam.
Năm 2004, sau hơn 25 năm sinh sống và làm việc tại Bắc Mỹ, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ trở về quê hương Trà Vinh thành lập Mylan Group, đây là công ty công nghệ cao đầu tiên của tỉnh. Ông đã sáng lập và đồng sáng lập nên 13 doanh nghiệp công nghệ cao, trong đó 8 doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Trà Vinh.
Ts. Nguyễn Thanh Mỹ là nhà phát minh và đồng phát minh trên 300 bằng sáng chế ở Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc, Việt Nam và nhiều nước khác. Ông cũng đồng tác giả 68 bài báo cáo về hóa học vật liệu trên các tạp chí khoa học ở Hoa Kỳ, Anh và Đức. Ts. Nguyễn Thanh Mỹ cũng là diển giả của nhiều hội nghị về khoa học, khởi nghiệp và nông nghiệp thông minh trong và ngoài nước.  
Ts. Nguyễn Thanh Mỹ tốt nghiệp Tiến sĩ về khoa học năng lượng và vật liệu vào năm 1990 tại INRS-Energy-Materials-Telecommunication (Varennes, Quebec, Canada). Ông cũng nhận bằng Thạc sĩ về chất xúc tác dị thể vào năm 1988 và Cử nhân về hóa học phân tích vào năm 1986 tại Đại học Concordia (Montreal, Quebec, Canada).
Trước khi khởi nghiệp kinh doanh riêng, Ts. Nguyễn Thanh Mỹ từng là Quản lý Kỹ thuật tại Công ty Kodak Polychrome Graphics ở Carlstad, New Jersey; Nhà nghiên cứu khoa học ở IBM Almaden Research Center tại San Jose, California, Hoa Kỳ, và là cộng tác nghiên cứu tại INRS-Energy, Materials and Telecommunication.

Current position and work experience
Chairman of Mylan Group and General Director of RYNAN Holdings JSC. Long Duc Industrial Park,  Tra Vinh City, Vietnam.
In 2004, after more than 25 years of living and working in North America, Dr. Nguyen Thanh My returned to his hometown of Tra Vinh to establish Mylan Group, which is the province's first high-tech company. He founded and co-founded 13 high-tech enterprises, of which 8 are operating in Tra Vinh province.
Dr. Nguyen Thanh My is the inventor and co-inventor of over 300 patents in the United States, Canada, China, Vietnam and many other countries. He also co-authored 68 papers on materials chemistry in scientific journals in the US, UK and Germany. Dr. Nguyen Thanh My is also a speaker of many conferences on science, entrepreneurship and smart agriculture at home and abroad.  
Dr. Nguyen Thanh My graduated with a PhD in energy and materials science in 1990 from INRS-Energy-Materials-Telecommunication (Varennes, Quebec, Canada). He also received a Master's degree in heterogeneous catalysts in 1988 and a Bachelor's degree in analytical chemistry in 1986 from Concordia University (Montreal, Quebec, Canada).
Before starting his own business, Dr. Nguyen Thanh My was a Technical Manager at Kodak Polychrome Graphics Company in Carlstad, New Jersey; Research scientist at IBM Almaden Research Center in San Jose, California, USA, and research associate at INRS-Energy, Materials and Telecommunication.
 

Diễn giả khác:
Bà Lê Hằng

Giám đốc truyền thông VASEP

Ms. Lâm Tố Trinh

Phó Tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển Kinh doanh – NS BlueScope VN

Ms. Nguyễn Ngô Vi Tâm

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc của công ty Vĩnh Hoàn. Trưởng thành từ một nhân viên bán hàng đến trưởng phòng kinh doanh, bà sở hữu những tố chất để được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám...

Dr. Hồ Quốc Lực

Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT FIMEX Việt Nam

Ms. Nguyễn Thị Thu Sắc

Tổng giám đốc Hải Nam Seafood đồng thời là Phó Chủ tịch VASEP