ÔNG LÝ VĨ CƯỜNG
Kỹ sư thủy sản.
ÔNG LÝ VĨ CƯỜNG
Vị trí hiện tại và kinh nghiệm làm việc:
- Chuyên môn: Kỹ sư thủy sản.
- 16+ năm hoạt động trong ngành thủy hải sản.
- Có 04+ năm kinh nghiệm làm việc với vai trò Kỹ thuật trưởng & Trưởng dư án nuôi trồng thủy sản.
- 07+ năm làm việc với vai trò Trưởng Chương trình Chứng nhận cho tiêu chuẩn ASC & GLOBALG.A.P. cho Đơn vị chứng nhận.
- 12+ năm làm việc với vai trò Chuyên gia đánh giá trưởng cho các chương trình chứng nhận ASC, MSC CoC, BAP, GLOBALG.A.P., ISO… 
 
Current position and work experience:
- Professional: Fishery Engineer.
- 16+ year-experience in Seafood Industry.
- 04+ years’ Experience as Farm Lead Technician & Aquaculture Project Leader.
- 07+ Years’ experience as GLOBALG.A.P. Scheme Manager & ASC Scheme Manager for CAB.
- 12+ years’ experience as Lead Auditor for different Certification Scheme ASC, MSC CoC, BAP, GLOBALG.A.P., ISO…
 
Diễn giả khác:
Bà Lê Hằng

Giám đốc truyền thông VASEP

Ms. Lâm Tố Trinh

Phó Tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển Kinh doanh – NS BlueScope VN

Ms. Nguyễn Ngô Vi Tâm

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc của công ty Vĩnh Hoàn. Trưởng thành từ một nhân viên bán hàng đến trưởng phòng kinh doanh, bà sở hữu những tố chất để được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám...

Dr. Hồ Quốc Lực

Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT FIMEX Việt Nam

Ms. Nguyễn Thị Thu Sắc

Tổng giám đốc Hải Nam Seafood đồng thời là Phó Chủ tịch VASEP