Ông Dennis Wittmann
Tổng Giám đốc của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC) tại Đức, Áo và Thụy Sĩ
Ông Dennis Wittmann
Vị trí hiện tại và kinh nghiệm làm việc
Dennis Wittmann là Tổng Giám đốc của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC) tại Đức, Áo và Thụy Sĩ. ASC đặt mục tiêu trở thành chương trình chứng nhận và ghi nhãn hàng đầu thế giới về nuôi thủy sản có trách nhiệm. Trong vai trò của mình, ông Wittmann chịu trách nhiệm cho nhóm ASC tại Đức. Mục tiêu của tập đoàn là đi sâu và mở rộng việc tiếp nhận chương trình chứng nhận và ghi nhãn của ASC trong khu vực, chủ yếu bằng cách thu hút và phục vụ các đối tác thương mại như nhà bán lẻ, thương hiệu và nhà cung cấp của họ. Ngoài ra, nhóm làm việc tại Đức đang duy trì và mở rộng mối quan hệ với các bên liên quan thương mại cũng như phi thương mại để thúc đẩy cam kết của họ đối với chương trình ASC
Trước khi gia nhập ASC, ông Wittmann là chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Ông có kiến thức khoa học về Nuôi trồng thủy sản tập trung vào các thành phần thức ăn chăn nuôi mới.
 
Current position and work experience
Dennis Wittmann is the General Manager for Germany, Austria and Switzerland at the Aquaculture Stewardship Council (ASC). The ASC aims to be the world’s leading certification and labelling programme for responsibly farmed seafood. In his role Mr. Wittmann is responsible for the German ASC Team. Goal of the team is the deepening and expanding the uptake of ASC’s certification and labelling program in the region, primarily by engaging and servicing commercial partners such as retailers, brands and their suppliers. Additionally, the German Team is maintaining and expanding relationships with relevant commercial as well as non-commercial stakeholders to foster their commitment to the ASC programme
Before joining the ASC, Mr. Wittmann was consultant in the Aquaculture Sector. He has a scientific background in Aquaculture with focus on novel feed ingredients.
 

Diễn giả khác:
Bà Lê Hằng

Giám đốc truyền thông VASEP

Ms. Lâm Tố Trinh

Phó Tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển Kinh doanh – NS BlueScope VN

Ms. Nguyễn Ngô Vi Tâm

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc của công ty Vĩnh Hoàn. Trưởng thành từ một nhân viên bán hàng đến trưởng phòng kinh doanh, bà sở hữu những tố chất để được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám...

Dr. Hồ Quốc Lực

Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT FIMEX Việt Nam

Ms. Nguyễn Thị Thu Sắc

Tổng giám đốc Hải Nam Seafood đồng thời là Phó Chủ tịch VASEP