Ms. Nguyễn Ngô Vi Tâm
Tổng Giám Đốc Công ty CP Vĩnh Hoàn
Ms. Nguyễn Ngô Vi Tâm
Vị trí và kinh nghiệm làm việc: 
 
Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc của công ty Vĩnh Hoàn. Trưởng thành từ một nhân viên bán hàng đến trưởng phòng kinh doanh, bà sở hữu những tố chất để được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Vĩnh Hoàn vào năm 2016. Bà là người làm việc có trách nhiệm, có những kỹ năng tổ chức, sắp xếp, đào tạo và xây dựng một môi trường làm việc tốt. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm đã lãnh đạo đội ngũ kinh doanh và tiếp thị trong hơn 11 năm, phát triển nâng cao quy mô và năng lực sản xuất của Vĩnh Hoàn, đưa doanh số xuất khẩu của Công ty tăng lên hơn 5 lần trong thời gian đó. Bà Tâm còn phụ trách các công việc liên quan đến vụ kiện chống bán phá giá tại Mỹ, hoạt động quan hệ nhà đầu tư, đồng thời tư vấn cho HĐQT các chiến lược phát triển dài hạn và giữ vai trò chủ chốt trong quá trình tổ chức thực hiện các chiến lược đề ra.
 
Current position and work experience:
General Deputy of Vinh Hoan Corp.
Ms. Nguyen Ngo Vi Tam is the CEO of Vinh Hoan Corporation. Started as a sales representative before becoming Sales Manager and was appointed as CEO of the company in 2016. Ms. Nguyen represents Vinh Hoan in promoting free trade, sustainable development, and product innovation. She oversees investor-relations activities and is responsible for executing M&A deals. Ms. Nguyen has led Vinh Hoan’s sales and marketing team for over 11 years, developing and expansion of production capacity, under her leadership, export sales have recorded a fivefold increase. She also handles the anti-dumping case in the US, investor relations, and advises the Board of Directors on strategies for long-term development, and plays a key role in the implementation of these strategies.
 
Diễn giả khác:
Bà Lê Hằng

Giám đốc truyền thông VASEP

Ms. Lâm Tố Trinh

Phó Tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển Kinh doanh – NS BlueScope VN

Dr. Hồ Quốc Lực

Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT FIMEX Việt Nam

Ms. Nguyễn Thị Thu Sắc

Tổng giám đốc Hải Nam Seafood đồng thời là Phó Chủ tịch VASEP

Mr. Huw Thomas

Ông Huw Thomas quản lý sự tham gia thị trường cho dự án chống lại khai thác bất hợp pháp của Pew, đây là dự án tập trung vào việc xây dựng tương lai bền vững cho các đại dương trên thế giới bằng cách ...