Ms. Lâm Tố Trinh
Phó Tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển Kinh doanh – NS BlueScope VN
Ms. Lâm Tố Trinh
Vị trí hiện tại và kinh nghiệm làm việc:
 
- Phó Tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển Kinh doanh – NS BlueScope VN
 
- 2021 - nay: Phó Tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển Kinh doanh – NS BlueScope VN
 
Dẫn đầu & quản lý các sáng kiến đổi mới sản phẩm / dịch vụ & phát triển kinh doanh để thúc đẩy sự thay đổi trong kết quả kinh doanh của NS BlueScope; Phối hợp và hỗ trợ các thành viên còn lại trong Ban Giám đốc để hoàn thành chiến lược và kế hoạch kinh doanh tổng thể
 
- 2019 - 2021: Quản lý Sáng tạo Đổi mới – NS BlueScope VN
 
Tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm / dịch vụ bằng cách cung cấp các giá trị mới và sáng tạo cho khách hàng trên toàn chuỗi giá trị để chứng minh sự cao cấp của sản phẩm BlueScope (Phát triển Giải pháp / Sáng kiến Sản phẩm Mới cho đến khi đưa ra thị trường / thương mại hóa; Phát triển các hội thảo Đổi mới / Kỹ thuật để nâng cao năng lực Đổi mới / Kỹ thuật của nội bộ & khách hàng chiến lược; Tích hợp để cải tiến quy trình / dịch vụ)
 
- 2011 – 2019: Quản lý Kỹ thuật & Marketing – NS BlueScope VN
 
Một trong 20 nhà quản lý tài năng hàng đầu của NS BlueScope VN - Dẫn đầu Phát triển sản phẩm mới, Quản lý bảo hành / chứng chỉ sản phẩm, Đặc điểm kỹ thuật vật liệu thép, đào tạo và huấn luyện sản phẩm cho khách hàng.
 
- 2007 – 2011: Giám sát Bán hàng Kỹ thuật – NS BlueScope VN
 
- 2006 – 2007: Kỹ sư Kỹ thuật – NS BlueScope VN
 
Current position and work experience:
 
- Vice president Innovation & Business development – NS BlueScope VN
 
- From 2021 to now: Vice president Innovation & Business development - Leading & managing product/ service innovation & business development initiatives to drive the transformation of NS BlueScope business result; Aligning and support rest of country management team in line with overall business strategy and plan
 
- From 2019-2021: Innovation Manager – NS BlueScope VN - create differentiation in product/ service by offering creative value to customers across value chain to justify Bluescope product premium (Develop New Products Solution/ Initiative until launched/ commercialized to the market; Develop the Innovation/ Technical workshops to improve the Technical/ Innovation capacity of internal & external key customers; Integration for process/ service improvement)
 
- From 2011 – 2019: Technical Marketing Manager - One of Top 20 talent managers of NS BlueScope VN – Lead New products development, Product warranty/ certificate management, Steel material specification, customer training.
 
- From 2007 – 2011: Technical Sales Supervisor - BlueScope VN
 
- From 2006 – 2007: Technical Engineer – BlueScope VN
Diễn giả khác:
Bà Lê Hằng

Giám đốc truyền thông VASEP

Ms. Nguyễn Ngô Vi Tâm

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc của công ty Vĩnh Hoàn. Trưởng thành từ một nhân viên bán hàng đến trưởng phòng kinh doanh, bà sở hữu những tố chất để được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám...

Dr. Hồ Quốc Lực

Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT FIMEX Việt Nam

Ms. Nguyễn Thị Thu Sắc

Tổng giám đốc Hải Nam Seafood đồng thời là Phó Chủ tịch VASEP

Mr. Huw Thomas

Ông Huw Thomas quản lý sự tham gia thị trường cho dự án chống lại khai thác bất hợp pháp của Pew, đây là dự án tập trung vào việc xây dựng tương lai bền vững cho các đại dương trên thế giới bằng cách ...