Bà Esther Luiten
Giám đốc Thương mại Toàn cầu tại Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC)
Bà Esther Luiten
Vị trí hiện tại và kinh nghiệm làm việc
Esther Luiten là Giám đốc Thương mại Toàn cầu tại Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC). ASC đặt mục tiêu trở thành chương trình chứng nhận và ghi nhãn hàng đầu thế giới về nuôi thủy sản có trách nhiệm. Nhóm làm việc của bà tập trung thu hút các thương hiệu và các nhà bán lẻ thủy sản tham gia chương trình, đồng thời hỗ trợ các nhà sản xuất và các công ty trong chuỗi cung ứng hiểu rõ các tiêu chuẩn đặt ra và đạt được chứng nhận. Nhóm Phát triển Thị trường của bà cũng đang tăng cường mối quan hệ với các bên liên quan lớn như các chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các nhà nghiên cứu tại các thị trường chính cũng như các quốc gia sản xuất trên toàn cầu.
Trước khi tham gia ASC, Esther là Giám đốc chương trình tại Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH) và chịu trách nhiệm về Chương trình chuyển đổi thị trường nuôi trồng thủy sản của họ. Bà là Phó Giám đốc của một tổ chức môi trường của Hà Lan - Quỹ Biển Bắc. Esther có hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực thủy sản quốc tế. Bà có kiến thức khoa học về Truyền thông và Cả tiến môi trường, bằng Tiến sĩ về Nghiên cứu Đổi mới và kể từ đó, bà rất quan tâm đến việc thúc đẩy chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu theo hướng khai thác bền vững hơn.

Current position and work experience
Esther Luiten is Global Commercial Director at the Aquaculture Stewardship Council (ASC). The ASC aims to be the world’s leading certification and labelling programme for responsibly farmed seafood. Focus of her team is on engaging retailers and seafood brands into the programme and supporting producers and supply chain companies to understand our standards and achieve certification. The Market Development Team is also strengthening relationships with key stakeholders such as NGOs, governments and researchers in key markets and production countries accross the globe.
Before joining the ASC, Esther was programme manager at the Sustainable Trade Initiative (IDH) and responsible for their Aquaculture market transformation program. She was Deputy Director of a Dutch environmental organisation, the North Sea Foundation. Esther has over 15 years’ professional experience in the (international) seafood sector. She has a scientific background in Environmental Innovation and Communication, achieved her PhD in Innovation Studies and has been since then very much interested in facilitating the global seafood supply chain towards more sustainable practices.
 
 
Diễn giả khác:
Bà Lê Hằng

Giám đốc truyền thông VASEP

Ms. Lâm Tố Trinh

Phó Tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển Kinh doanh – NS BlueScope VN

Ms. Nguyễn Ngô Vi Tâm

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc của công ty Vĩnh Hoàn. Trưởng thành từ một nhân viên bán hàng đến trưởng phòng kinh doanh, bà sở hữu những tố chất để được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám...

Dr. Hồ Quốc Lực

Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT FIMEX Việt Nam

Ms. Nguyễn Thị Thu Sắc

Tổng giám đốc Hải Nam Seafood đồng thời là Phó Chủ tịch VASEP