ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU GDST TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỦY SẢN: TẦM QUAN TRỌNG VÀ LỢI ÍCH

Đăng ký để tải tài liệu của hội thảo
Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các ô bên dưới
Gửi
THE IMPORTANCE AND BENEFITS OF ROLLING OUT THE GDST GLOBAL INDUSTRY STANDARDS FOR SEAFOOD TRACEABILITY
  1. Thời gian - Time: 14:00-16:15, 24/8/2022
  2. Địa điểm - Venue: Sunflower A meeting room; 3rd Floor, SECC, HCMC
  3. Đơn vị đồng chủ trì Co - Organizers:  VASEP, GDST
  4. Đơn vị Hỗ trợ - Supported by: VINH HOAN CORP.; NAM DUNG CO,.LTD; STAPIMEX; MINH PHU SEAFOOD CORP.; CASESHAVUCO.
  5. Ngôn ngữ - Language: Vietnamese and English
  6. Đăng ký tham dự miễn phí: https://forms.gle/swCj35hQnLH7QNQV7

No.

Time

Nội dung - Activities

Thực hiện - Responsibility

1

13:30-14:00

Đón tiếp đại biểu - Registration

VASEP

2

14:00-14:05

(05’)

Giới thiệu đại biểu & chương trình

Introduction of guests and the conference agenda

MC

3

14:05-14:10

(05’)

Phát biểu chào mừng và khai mạc

Welcoming & Opening

Trao kỷ niệm chương tới chuyên gia và nhà tài trợ

Award medals to experts & Sponsors.

Ban tổ chức - Organizers

4

14:10-14:25

(15’)

Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam và tầm quan trọng của truy xuất nguồn gốc/ tính minh bạch.

 

Seafood exports of Vietnam to international markets and the importance of traceability/ transparency.

Bà Lê Hằng – Giám đốc Truyền thông VASEP

Ms Le Hang – Chief

Communications Officer of VASEP

5

14:25-14:45

(20’)

Tại sao truy xuất và tính minh bạch lại quan trọng đối với các chương trình chứng nhận thủy sản và tính nhất quán và tương tác đảm bảo như thế nào?

Why traceability and transparency are important to seafood certification schemes and how consistency and interoperability provides assurance?

ASC – Esther Luiten

GSA/ BAP – Nguyen Thi Thanh Binh

WWF Vietnam - TBC

6

14:45- 14:55

Nghỉ giải lao - Teabreak

 

7

14:55-15:45

(50’)

GDST, Ngành thủy sản Việt Nam và Thế giới: Bối cảnh và giải thích về GDST:

·    Quá trình đối thoại

·  Các yếu tố dữ liệu chính

·   Các mốc theo dõi quan trọng

·    Những tiêu chuẩn GDST: giải pháp chung cho sản phẩm thủy sản; Khả năng tương tác

·    Tầm quan trọng của GDST đối với nhà sản xuất trong nước và quốc tế

·    Hiểu rõ hơn về GDST thông qua các DN và chuỗi cung ứng thủy sản.

GDST, Seafood industry Vietnam and Seafood Industry International Background and explanation of GDST:

·    Dialogue process

·    What Key data elements are (KDEs)

·    What Critical tracking events (CTEs)

·    GDST standards: common language seafood products; Interoperability

·   Importance of GDST to Vietnamese and International processors

·    Insight on implementing GDST through

Labeyrie – Ellie Dixon

Sea Delight – Stephen Fisher

Thai Union – Prad Kerdpairoj

GDST – Huw Thomas

8

15:45-16:15

(30’)

Thảo luận

Panel Question and Answer

All Participants. 

9

16:20

Tổng kết - Closing

Ban tổ chức - Organizers

 

Diễn giả:
Bà Lê Hằng

Giám đốc truyền thông VASEP

Mr. Huw Thomas

Ông Huw Thomas quản lý sự tham gia thị trường cho dự án chống lại khai thác bất hợp pháp của Pew, đây là dự án tập trung vào việc xây dựng tương lai bền vững cho các đại dương trên thế giới bằng cách ...

Bà Esther Luiten

Esther Luiten là Giám đốc Thương mại Toàn cầu tại Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC). ASC đặt mục tiêu trở thành chương trình chứng nhận và ghi nhãn hàng đầu thế giới về nuôi thủy sản có trách...